Skip to main content
Skip table of contents

Versie 36, mutatiedatum 20230620

Versie 36, mutatiedatum 20230620

 • De gegevensdienst 64 Verzamelen Integrale Zwangerschapskaart Pilot, einddatum 30 juni 2023 is verlengd tot einddatum 30 sep 2023.

Versie 35, mutatiedatum 20230321

 • De gegevensdienst 64 Verzamelen Integrale Zwangerschapskaart Pilot, einddatum 31 maart 2023 is verlengd tot einddatum 30 jun 2023.

Versie 34, mutatiedatum 20221220

 • De gegevensdienst 63  Verzamelen Vaccinaties  1.0, met startdatum 20 dec 2022, is op de actuele gegevensdiensten pagina toegevoegd.

Versie 33, mutatiedatum 20221129

 • De gegevensdienst 64 Verzamelen Integrale Zwangerschapskaart Pilot is op de actuele gegevensdiensten pagina toegevoegd.

Versie 32, mutatiedatum 20221122

 • De gegevensdienst 63  Verzamelen Vaccinaties  1.0, met startdatum 20 dec 2022, is op de aankomende gegevensdiensten pagina toegevoegd.

Versie 31, mutatiedatum 20221026

 • De gegevensdienst 30 Verzamelen Medicatieoverzichten 9.0 is na 25 okt 2022 vervallen.

Versie 30, mutatiedatum 20220906

 • De gegevensdienst 28, Verzamelen Huisartsgegevens (*) 1.2 is na 5 sep 2022 vervallen.

Versie 29, mutatiedatum 20220901

 • De gegevensdienst 62 Delen BgZ-wijzigingsverzoek 1.0 is op de actuele gegevensdiensten pagina toegevoegd.

Versie 28, mutatiedatum 20220701

 • De gegevensdiensten 45, 43, 42, 41, 38, 37, 36, 33, 32, 26 en 24 zijn na 30 jun 2022 vervallen

 • De gegevensdienst 28 (Verzamelen Huisartsgegevens (*) 1.2) heeft een nieuwe einddatum gekregen van 5 sep 2022. 

Versie 27, mutatiedatum 20220430

 • De gegevensdiensten die op 30 april 2022 zouden verlopen hebben een nieuwe einddatum gekregen van 30 mei 2022.

 • Voor gegevensdienst 49 (Verzamelen huisartsgegevens 2.0) is de maximale duur van een abonnement gezet op 365 dagen.

Versie 25, mutatiedatum 20210607

De einddatum geldigheid is voor een aantal gegevensdiensten gewijzigd van 11 augustus 2021 naar 30 april 2022 in lijn met het mutatieverzoek van Nictiz in het memo 'Migratie leveranciers naar aanleiding van zomerrelease 2020'.

Ter ondersteuning van release 1.4.0 van het Afsprakenstelsel zijn desbetreffende gegevensdiensten voorzien van een aanduiding dat deze geschikt zijn/blijven voor toepassing door in de Catalogus bij 'Compatibile interface versie' de waarde '1.4.0' toe te voegen.

Versie 23, mutatiedatum 20201030

 • De Systeemrollen behorend bij de Gegevensdienst "Verzamelen Basisgegevens zorg 1.0" kwamen niet voor in het Register van Informatiestandaarden . In de Catalogus zijn deze nu wel opgenomen en is verwezen naar publicatie 2018.01 van Nictiz; de meest recente publicatie waarin de systeemrolcodes behorend bij de Gegevensdienst voorkomen.

 • De Catalogus heeft een herziene opzet. Daarmee is ook het afzonderlijke Register van Informatiestandaarden vervallen. Enkele relevante concepten uit het voormalige Register zijn opgenomen in de Catalogus. Het attribuut Vervangt van een Gegevensdienst is verwijderd.

 • De Technischespecificatieverwijzingen zijn toegevoegd aan de Transacties behorend bij Systeemrollen.

 • De Majorminorversies zijn toegevoegd aan de Transacties behorend bij Systeemrollen.

 • De Interfaceversies zijn toegevoegd aan de Gegevensdiensten.

 • De Ondersteuningsloketten zijn toegevoegd aan de Gegevensdiensten.

 • De Kwalificatieloketten zijn toegevoegd aan de Gegevensdiensten.

 • De Gegevensdienstnamen van de Gegevensdiensten met id's 2 en 3 zijn gewijzigd in "Verzamelen Medicatieoverzichten 9.0 (2018.06)" respectievelijk "Verzamelen Medicatiegegevens 9.0 (2018.06)".

 • Uitgebreidere toelichting kan worden gevonden in RFC0023 Harmonisering Register van Informatiestandaarden en Catalogus: informatiemodellen.

Versie 22

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd.

 • De zomerrelease 2020 van de Informatiestandaarden is verwerkt. Vijftien Gegevensdiensten hebben een opvolger hebben gekregen. De oude versies blijven geldig tot 11 augustus 2021 en hebben in hun Weergavenamen "(*)" toegevoegd gekregen om hen van hun respectievelijke opvolgers te kunnen blijven onderscheiden.

 • Gegevensdienst 44 is met onmiddellijke ingang beëindigd. Gebleken is dat het ophalen van de lege vragenlijst, zoals gespecificeerd in de onderliggende Informatiestandaard, door middel van de met Gegevensdienst 43 verkregen verwijzing, alleen buiten het MedMij-netwerk kan plaatsvinden. Alle functionaliteit blijft dus intact, zij het niet overal gestut door het MedMij-vertrouwen.

 • Gegevensdiensten die al op het moment van publicatie van deze versie van de Catalogus ongeldig waren hebben een grijze achtergrond gekregen.

 • Van Gegevensdiensten 44 en 45 is de begindatum gecorrigeerd. Excel-functionaliteit had die data onbedoeld opgehoogd.

Versie 21

Gegevensdiensten 43, 44 en 45 toegevoegd.

Versie 20

In verband met release 1.2.0 van het MedMij Afsprakenstelsel is een kolom in de Catalogus toegevoegd t.b.v. MaximaleDuurAbonnement.

Versie 19

Gegevensdiensten einddatum aangepast i.v.m. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021

Versie 18

Gegevensdienst 42 is toegevoegd.

Versie 17

Nieuwe kolom toegevoegd: MaximaleDuurAbonnement.

Versie 16

Gegevensdienst 40 is toegevoegd. Gegevensdiensten 27 en 29 hebben een einddatum gekregen.

Versie 15

Gegevensdiensten 19 en 34 zijn met onmiddellijke ingang uitgefaseerd.

Versie 14

Fouten in de twee Systeemrolcodes bij Gegevensdienst 34 zijn verbeterd.

Versie 13

Er is niets inhoudelijks veranderd, alleen in de presentatievolgorde van de Systeemrolcodes per Gegevensdienst.

Versie 12

Gegevensdienst 39 (Delen beelden) is toegevoegd.

Versie

Alle vijftien in versie 10 van de Catalogus opgenomen Gegevensdiensten die geldig waren op 13 maart 2019, hebben op die dag een nieuwe versie gekregen. Die nieuwe versies zijn inhoudelijk rijker dan hun oude tegenhangers: er is toegevoegd dat van een genoemde zorgverlener ook de rol en de organisatie kan worden vermeld.

Versie 11 kent dus vijftien nieuwe Gegevensdiensten die met onmiddellijke ingang geldig zijn. Hun oude versies blijven nog geldig tot 11 november 2019. Omdat de nieuwe versies niet zijn aangeduid als vervanger van hun respectievelijke oude versie, staat het elke Zorgaanbie­der vrij te kiezen of hij tijdelijk de oude en nieuwe versie tegelijk aanbiedt. Het MedMij Afsprakenstelsel laat hem bovendien vrij te kiezen of hij de overstap überhaupt maakt, zij het dat de oude versie op 11 november 2019 haar geldigheid zal verliezen.

Behoudens de wensen van de Zorgaanbieders namens wie zij Gegevensdiensten ontsluiten, hebben Dienstverleners Zorgaanbieder dezelfde keuzevrijheid. En behoudens de wensen van de Personen namens wie zij Gegevensdiensten gebruiken, hebben Dienstverleners Persoon vergelijkbare vrijheid te kiezen uit het Gegevensdiensten-aanbod van Zorgaanbieders.

Onderstaande tabel toont de GegevensdienstId’s van de nieuwe tegenover die van diens oude versie.

oude

versie

nieuwe

versie

oude

versie

nieuwe

versie

oude

versie

nieuwe

versie

4

24

14

29

19

34

7

25

15

30

20

35

9

26

16

31

21

36

12

27

17

32

22

37

13

28

18

33

23

38

De Gegevensdienstnaam en de Weergavenaam van de oude versies zijn aange­past om de namen van de nieuwe en oude versies verschillend te houden. Dat biedt de Persoon de gelegenheid het verschil te zien als hij kiest tussen Gegevensdiensten en als hem om toestemming gevraagd wordt. Desgewenst kan de Dienstverlener Persoon de verschillen uitleggen aan de Persoon.

Archief

De voorgaande releases van de Catalogus zijn in een publiek archief beschikbaar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.