Skip to main content
Skip table of contents

Gegevensdienst 48: Verzamelen Basisgegevens zorg 3.0

Status: Actueel

Eigenschappen van de Gegevensdienst

Id

Gegevensdienstnaam

Startdatum geldigheid

Einddatum geldigheid

Usecase

48

Verzamelen Basisgegevens zorg 3.0

2 september 2020   

-

Verzamelen

Eigenschappen van de Systeemrol binnen de Gegevensdienst

Systeemrolcode (betekenisloos)

Specificaties

Deelnemersrol

Informatie over kwalificeren

MM-3.0-BZR-FHIR           

Functioneel
Technisch

Dienstverlener persoon

Nictiz Kwalificatiecentrum
Kwalificatie-informatie voor deze systeemrol

Transactie: Basisgegevensset Zorg (Informatiestandaardnaam), Raadplegen BgZ (Transactienaam).
P2020.01 (Majorminorversie).
Bedrijfsrol: PatiĆ«nt. Vragen over specificaties? (MedMij-loket info@medmij.nl +31703173434).

Systeemrolcode (betekenisloos)

Specificaties

Deelnemersrol

Informatie over kwalificeren

MM-3.0-BZB-FHIR           

Functioneel
Technisch

Dienstverlener zorgaanbieder

Nictiz Kwalificatiecentrum
Kwalificatie-informatie voor deze systeemrol

Transactie: Basisgegevensset Zorg (Informatiestandaardnaam), Beschikbaarstellen BgZ (Transactienaam).
P2020.01 (Majorminorversie).
Bedrijfsrol: Zorgaanbieder. Vragen over specificaties? (MedMij-loket info@medmij.nl +31703173434).

Weergavenaam (in toestemmings-/bevestigingsverklaring)

Abonnement

Compatibele interfaceversies

Basisgegevens zorg

niet ondersteund

1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 2

Deze Gegevensdienst vereist geen andere Gegevensdiensten.

Laatst bijgewerkt:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.