Skip to main content
Skip table of contents

MedMij Gegevensdiensten

De volgende gegevensdiensten uit de MedMij Catalogus zijn of worden opgenomen in AMvB’s als onderdeel van aangewezen gegevensuitwisselingen zoals bedoeld in de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.