Skip to main content
Skip table of contents

Versie 39, mutatiedatum 20240514

 • Opname van de toelatingseisen voor Gegevensdiensten in de MedMij Catalogus

  • Toelatingseisen voor de MedMij Catalogus (Nieuwe pagina)

  Een pagina is toegevoegd over de toelatingseisen voor het opnemen van Gegevensdiensten in de Catalogus. Deze toelatingseisen omvatten 31 toetsingscriteria en negen beoordelingsthema’s.

 • Aanmaken pagina ‘Releaseinfo toelatingseisen’

  Een nieuwe pagina ‘Releaseinfo toelatingseisen’ toegevoegd onder ‘Toelatingseisen voor de MedMij Catalogus’ om hierin de wijziging in toelatingseisen vast te leggen.

 • Wijzigen titels 'Aankomende gegevensdiensten' naar ‘Gegevensdiensten in ontwikkeling’

  • De titels van en op de pagina ‘Aankomende gegevensdiensten’ is veranderd naar ‘Gegevensdiensten in ontwikkeling’. Overal op de pagina is de term Aankomende gegevensdienst vervangen door de term Gegevensdienst in ontwikkeling. Verder zijn de tabel en bijbehorende toelichting aangepast, zodat deze over de Gegevensdiensten in ontwikkeling gaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.