Skip to main content
Skip table of contents

Versie 37, mutatiedatum 20230713

  • Met de Publicatie van MedMij Afsprakenstelsel release 2.0.0 is in de Catalogus <InterfaceversieId>2</InterfaceversieId> toegevoegd aan de Active gegevensdiensten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.