Skip to main content
Skip table of contents

Releaseinfo toelatingseisen

Versie

Publicatie datum

Omschrijving aanpassing

1.0.0

Opname van de toelatingseisen voor Gegevensdiensten in de MedMij Catalogus

De toelatingseisen omvatten 31 toetsingscriteria en negen beoordelingsthema’s.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.