Skip to main content
Skip table of contents

Inleiding

De Catalogus

De Catalogus bevat de Gegevensdiensten die over het MedMij-netwerk kunnen worden ontsloten. De Catalogus wordt formeel gepubliceerd in XML-formaat MedMij_Catalogus-38-20231010-1.zip Een gebruiksvriendelijke weergave is te vinden op de pagina Actuele Catalogus.

Wijzigingen

Wijzigingen in de Catalogus kunnen op grond van het Gegevensdienstenbeleid plaatsvinden onafhankelijk van releases van het afsprakenstelsel. 

De Catalogus bevat ook Gegevensdiensten die inmiddels niet meer geldig zijn, omdat de einddatum van de geldigheidsperiode is gepasseerd. Door deze Gegevensdiensten te blijven vermelden wordt op een gemakkelijke wijze inzage geboden in de historie van Gegevensdiensten (bijvoorbeeld ten behoeve van het interpreteren van loggegevens). 

Toelichting bij de inhoud van de catalogus

De volgende Gegevensdiensten vereisen of vervangen een andere Gegevensdienst:

  • Gegevensdiensten 43 en 45 en Gegevensdiensten 59 en 60 vereisen elkaar paarsgewijs, omdat het Verzamelen van een verwijzing naar een vragenlijst en het Delen van de ingevulde vragenlijst vast deel uitmaken van hetzelfde gebruikersproces.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.